Deel op facebook: https://www.facebook.com/PF2103

Manifestatie tegen racisme

Datum:
zondag, 20 maart, 2022 - 14:00
Adres:
Burg 12
8000 Brugge
België
14u00: Optocht 15u30 tot 18u: Muziek, Wereldkeuken, Fototentoonstelling "Brugse Migratie in Beeld", praattafels met nieuwkomers,, getuigenissen,..
Contactpersoon:
Wouter Rommel
Email:
Racisme en discriminaties verdelen onze samenleving in A - en B burgers.
En wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Racisme en discriminatie ondergraven immers de empathie en de solidariteit die het ons mogelijk maken om samen op te  komen tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid. Wij vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat rechten voor allen en gelijke behandeling de norm zouden moeten zijn. Hoe meer kwaliteitsvolle jobs, woningen, scholen en wijken er zijn voor iedereen, hoe minder kans discriminatie krijgt.
En dat kunnen we enkel bereiken als we daar met velen, en samen, voor opkomen. 
Vanuit deze sociale en inclusieve visie op anti-racisme, willen we burgers, 
middenveld, vakbonden en andere bewegingen (feministische beweging, klimaatbeweging, LGBTQIA+ beweging, de beweging voor internationale solidariteit, de dekoloniseringsbeweging) verbinden om onze gezamenlijke strijd te winnen. 
Wij willen echte verandering afdwingen. 
Samen willen we racisme en discriminatie aanpakken op de werkvloer, in scholen en wijken. 
We willen een overheid die racisme en discriminaties actief opspoort, en bindende, proactieve maatregelen neemt tegen discriminerende werkgevers, immokantoren of overheidsinstellingen. 
Het is de rol van de overheid om gelijke rechten te garanderen en ook actief af te dwingen, met de nodige sancties. 
En ook om het geleden onrecht uit het verleden in woord en daad te herstellen
 
De actie in Brugge wordt georganiseerd en ondersteund door Hart Boven Hard Brugge, BUAR (Bruges united against racism), Uitgezonderd, Anarchistisch Collectief Brugge (ACB), 11.11.11., Huis van de Mens, Pax Christi, vzw Taranta, unia, Campagne Rosa, LSP, Avansa, FMDO, Do vzw, De Tank, ..

Andere acties