Wat doen we??

Platform2103 is een verbindend platform voor de vele mensen en organisaties die vinden dat racisme niet kan in onze samenleving.

Racisme is nu nog structureel ingebouwd in onze samenleving en zorgt voor uitsluiting en discriminatie.

Racisme is een ideologie om discriminatie goed te praten.

Het dagelijks racisme tegenover onder andere mensen met migratie-achtergrond wordt gelegitimeerd door deze ideologie en door de structuren.

Racisme wordt ook gebruikt om te polariseren: om mensen en groepen tegen mekaar op te zetten.

Racisme dient ook om de krachten die vooruitgang op gebied van mensenrechten, sociale zekerheid, arbeidsrechten, ... te verdelen.

Racisme is ook dienstig om salami-gewijs een (extreem-)rechtse agenda door te drukken.

Daarom roepen we op om op 24 maart 2019 in Brussel rond 6 concrete eisen te manifesteren.

Deze 6 eisen vormen op dit moment de kern-eisen van de antiracistische beweging. Ze zijn ook gekozen omdat hierrond actieve organisaties werken voor de verwezenlijking ervan.