Deel op facebook: https://www.facebook.com/PF2103

Het Minderhedenforum moet blijven!

 

Hart Boven Hard protesteert met klem tegen de plannen van Vlaams minister van Samenleven en Gelijke Kansen Bart Somers om de erkenning van het Minderhedenforum stop te zetten.  Het Minderhedenforum neemt, met zijn 17 federaties en zijn 2000 lidorganisaties,  al jaren de rol op van belangenbehartiger van de rechten van etnisch-culturele minderheden. Een constructieve, maar wel kritische en onafhankelijke stem met twintig jaar expertise, zowel in concrete projecten op het terrein als in onderbouwde beleidsaanbevelingen. “Spijtig genoeg zijn dit eigenschappen die middenveldorganisaties steeds vaker niet in dank worden afgenomen”, aldus Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. 

De emancipatorische werking van het Minderhedenforum past niet in het kraam van de Vlaamse regering, waarin de N-VA de eerste viool speelt. Daarom roept de minister een nieuwe orgaan in het leven:  Join.Vlaanderen. Met de woorden van Bart Somers: “een nieuwe dynamische netwerkorganisatie waar ook burgers, experten en andere actoren zoals o.a. universiteiten en werkgevers die geen lid zijn van een vereniging kunnen meewerken aan de maatschappelijke participatie van mensen met migratieroots”. Mensen organiseren om voor hun rechten op te komen en de vinger leggen op structurele oorzaken van uitsluiting en discriminatie wordt weggezet als ‘old school’. In de plaats komt een liberaal verhaal van individueel kansen grijpen. In een gesprek met MO* bevestigt de minister dat zelf: ‘De aanpak van de superdiverse samenleving voor de toekomst moet minder gebouwd zijn op gemeenschappen en meer op individuen in die superdiversiteit zelf, op hun gelaagde en unieke identiteit”. Het recht op zelforganisatie afschaffen in een jaar dat gekenmerkt wordt door de wereldwijde beweging van Black Lives Matters, door de opstart van een Nationaal Actieplan Anti-Racisme, door de nederlaag van de superracist Trump, il faut le faire!

Join.Vlaanderen, net voor de subsidieaanvraag uit het niets ontstaan, krijgt meteen een jaarbudget van rond de 750.000 euro. Veel middenveldorganisaties moeten daar veel jaren voor zwoegen. Het illustreert eens te meer in alle scherpte hoe deze liberaal-nationalistische Vlaamse regering afrekent met een politiserend middenveld.

Heel het Vlaams regeerakkoord ademt die politieke keuze uit. Eind vorig jaar, voor het coronatijdperk, werd daar al massaal tegen geprotesteerd door Vuurwerk, een brede coalitie van middenveldorganisaties. Mondmaskers en samenscholingsverboden zullen ons niet tegenhouden dat verzet opnieuw te starten. Hart Boven Hard roept zijn partnerorganisaties en solidaire burgers op dit verzet te ondersteunen. Hart Boven Hard biedt zijn expertise aan om dat verzet mee te organiseren.

Hart Boven Hard roept ook de staatssecretaris van Diversiteit en Gelijke Kansen, mevrouw Sarah Schlitz, op haar verantwoordelijkheid op te nemen en met minister Somers in dialoog te gaan.