De campagne van 2024

Oproep voor een Nationale betoging tegen racisme

Zondag 24/03/2024 12u, Albertinaplein, Centraal Station Brussel

 

Change is coming. Gelijke rechten nu! 

Na de doorbraak van extreemrechts in Nederland, kan 2024 het jaar worden waarin extreemrechts ook in België doorbreekt. In Vlaanderen staat extreemrechts op de drempel van de macht, waarbij bij het cordon sanitaire mogelijk wordt gebroken op Vlaams of lokaal niveau. In Wallonië dreigt de doorbraak van de nieuwe extreemrechtse partij Chez Nous, surfend op het Franse succes van Le Pen. Extreemrechtse partijen en organisaties zaaien actief haat. Hun vertegenwoordigers krijgen hoe langer hoe meer spreekruimte in de mainstream media en op TV. Stigmatiserende en polariserende uitspraken vinden ook hun weg naar traditionele partijen. Haatspraak wordt hierdoor genormaliseerd. Maar het blijft niet bij woorden. Discriminatie en racisme zijn een dagelijkse realiteit voor steeds meer mensen. Eén op zes bedrijven discrimineert op basis van vermeende afkomst of huidskleur. Ook het fysieke geweld en de structurele uitsluiting nemen toe. Moskeeën, synagogen en grafstenen worden beschadigd. Dit geweld en onrecht vallen niet te relativeren.

Maar, geen actie zonder reactie. Een nieuwe generatie, vaak opgegroeid in diversiteit, staat de voorbije jaren op en gaat wereldwijd in verzet. Duizenden antiracisten en antifascisten komen op straat. Ze pikken de banalisering en normalisering van racisme en  discriminatie niet meer. Jongeren en middenveld weigeren zich nog langer neer te leggen bij de status quo en eisen concrete, directe actie van politici en beleid. Change is coming. Gelijke rechten nu!

Waarom wij opkomen voor gelijke rechten en tegen racisme en discriminatie 

Talloze getuigenissen, cijfers en onderzoeken tonen aan dat nog steeds veel werkgevers, immokantoren en overheidsinstellingen mensen ongelijk behandelen. Gelijke rechten zijn nog verre van realiteit - noch in de letter - noch in de praktijk - voor iedereen die dagdagelijks bijdraagt aan onze samenleving(je buur, je collega, je postbode, je verpleegkundige, je leerkracht, je maaltijdkoerier). Mensen met een andere nationaliteit en mensen zonder wettige verblijfsdocumenten, genieten nog steeds niet dezelfde basisrechten of bescherming door onze overheid. De vluchtelingenopvangcrisis en de vele sociale dumping schandalen herinneren ons daar pijnlijk aan. Ook wie hier al generaties lang leeft en werkt, wordt nog te vaak als tweederangsburger beschouwd. Omwille van huidskleur, afkomst of godsdienst, wordt hen het recht op kwaliteitsvolle arbeid, onderwijs of (sociale) woning ontzegd, en worden mensen geviseerd door discriminerende politiecontroles. Racisme en discriminatie ontnemen mensen de mogelijkheid om zich volwaardig te ontwikkelen als persoon, maar ook om bij te dragen en zich deel te voelen van de samenleving. Discriminatie maakt mensen kwetsbaar voor allerlei vormen van uitbuiting en geweld, het zet burgers tegen elkaar op. En daar worden we allemaal slechter van.

 

Waarom we samen willen vooruitgaan en winnen 

Racisme en discriminaties verdelen onze samenleving in A- en B-burgers. En wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Racisme en discriminatie ondergraven immers de empathie en de solidariteit, die het ons mogelijk maken om samen op te komen tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid. Wij vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat rechten voor allen en gelijke behandeling de norm zouden moeten zijn. Hoe meer kwaliteitsvolle jobs, woningen, scholen en wijken er zijn voor iedereen, hoe minder kans discriminatie krijgt. Hoe meer gelijke rechten gegarandeerd zijn, bijvoorbeeld gelijk loon voor gelijk werk, hoe minder kans op structurele discriminaties en uitbuiting. 

Dat kunnen we enkel bereiken als we daar met velen, en samen, voor opkomen. Vanuit deze sociale en inclusieve visie op anti-racisme, willen we burgers, middenveld, vakbonden en andere bewegingen (feministische beweging, klimaatbeweging, LGBTQIA+ beweging, de beweging voor internationale solidariteit, de dekoloniseringsbeweging) verbinden om onze gezamenlijke strijd te winnen. Wij willen echte verandering afdwingen. Samen willen we racisme en discriminatie aanpakken op de werkvloer, in scholen en wijken. We willen dat antiracistische educatie een vaste plaats krijgt in onderwijs en werk. En we willen een overheid die racisme en discriminatie ook actief opspoort, en bindende, proactieve maatregelen neemt tegen discriminerende werkgevers, immokantoren of overheidsinstellingen. Het is de rol van de overheid om gelijke rechten te garanderen en ook actief af te dwingen, met de nodige sancties. En ook om het geleden onrecht uit het verleden in woord en daad te herstellen. 

Daarom komen we op zondag 24 maart 2024 samen in Brussel in actie. Ga mee naar de betoging vanuit een vertrekplaats in jouw stad, met de lokale Platform 21/03 groep. Steun het evenement ook financieel: IBAN BE88 9733 6097 6541 van Platform2103

Meer info? Facebook-event. Insta. TikTok. Staoptegenracisme.be