Partager sur facebook: https://www.facebook.com/PF2103

Change is coming. Gelijke rechten nu!

Change is coming. Gelijke rechten nu!

Discriminatie en racisme zijn een dagelijkse realiteit voor steeds meer mensen. Opkomend extreem-rechts en alt-right organisaties zaaien actief (online) haat. Een klimaat waarin voetballers - van amateur tot wereldster - omwille van hun huidskleur op het veld en op sociale media uitgejouwd en beledigd worden. En daar blijft het niet bij. Ook het fysieke geweld en de structurele uitsluiting nemen toe. Moskeeën en synagogen worden beschadigd, een vluchtelingencentrum in brand gestoken. Dit onrecht valt niet te relativeren. Maar geen actie zonder reactie. Een nieuwe generatie, vaak opgegroeid in diversiteit, staat de voorbije jaren op en gaat wereldwijd in verzet. Ze pikt de banalisering en normalisering van racisme en de discriminaties niet meer. Jongeren en middenveld weigeren zich nog langer neer te leggen bij de status quo en eisen concrete, directe actie van politici en beleid. Change is coming. Gelijke rechten nu!

Waarom wij opkomen voor gelijke rechten en tegen racisme en discriminaties

Talloze getuigenissen, cijfers en onderzoeken tonen aan dat nog steeds te veel werkgevers, immokantoren en overheidsinstellingen mensen ongelijk behandelen. Gelijke rechten zijn nog altijd geen realiteit - noch in de letter - noch in de praktijk - voor iedereen die dagdagelijks bijdraagt aan onze samenleving. (Je buur, je collega, je postbode, je verpleegkundige, je leerkracht, je maaltijdkoerier). Mensen met een andere nationaliteit en mensen zonder wettige verblijfsdocumenten, genieten nog steeds niet dezelfde basisrechten of bescherming door onze overheid. Maar ook wie hier al generaties lang leeft en werkt, wordt nog te vaak als tweederangsburger beschouwd. Omwille van huidskleur, afkomst of godsdienst, wordt hen hun recht op kwaliteitsvolle arbeid, onderwijs of wonen ontzegd, worden mensen geviseerd door discriminerende politiecontroles. Racisme en discriminatie ontnemen mensen de mogelijkheid om zich volwaardig te ontwikkelen, als persoon, maar ook om bij te dragen en zich deel te voelen van de samenleving. Discriminatie maakt mensen kwetsbaar voor allerlei vormen van uitbuiting en geweld, het zet burgers tegen elkaar op. En daar worden we allemaal slechter van.

Waarom we samen willen vooruitgaan en winnen

Racisme en discriminaties verdelen onze samenleving in A - en B burgers. En wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Racisme en discriminatie ondergraven immers de empathie en de solidariteit, die het ons mogelijk maken om samen op te komen tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid. Wij vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat rechten voor allen en gelijke behandeling de norm zouden moeten zijn. Hoe meer kwaliteitsvolle jobs, woningen, scholen en wijken er zijn voor iedereen, hoe minder kans discriminatie krijgt.

En dat kunnen we enkel bereiken als we daar met velen, en samen, voor opkomen. Vanuit deze sociale en inclusieve visie op anti-racisme, willen we burgers, middenveld, vakbonden en andere bewegingen (feministische beweging, klimaatbeweging, LGBTQIA+ beweging, de beweging voor internationale solidariteit, de dekoloniseringsbeweging) verbinden om onze gezamenlijke strijd te winnen. Wij willen echte verandering afdwingen. Samen willen we racisme en discriminatie aanpakken op de werkvloer, in scholen en wijken. We willen een overheid die racisme en discriminaties actief opspoort, en bindende, proactieve maatregelen neemt tegen discriminerende werkgevers, immokantoren of overheidsinstellingen. Het is de rol van de overheid om gelijke rechten te garanderen en ook actief af te dwingen, met de nodige sancties. En ook om het geleden onrecht uit het verleden in woord en daad te herstellen.

Daarom komen we op zondag 20 maart 2022 samen in actie. Maak deel uit van de verandering. Sluit je aan bij een lokale groep van PF21/03 in een stad in jouw buurt.