Privacy statement Platform 2103

Privacy verklaring Platform2103

De persoonlijke gegevens die door middel van deze website verzameld worden, komen onder beheer van Hand in Hand tegen racisme vzw.

Volgende regels worden daarmee van kracht:

 

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand of HIH) respecteert de privacywetgeving ter zake.

Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

 

Hoe verzamelt HIH persoonlijke gegevens?

 • HIH verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van gezamenlijke campagnes met betrekking tot racisme en discriminatie.

 

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Hand in Hand?

 • HIH verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren onze werking (zie Visie en Missie) of voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

 

Wanneer en waarom verwerkt HIH persoonlijke gegevens?

 • HIH verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren);
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
  • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv.u te informeren over of u uit te nodigen voor gelijkaardige initiatieven waaraan u deelnam in het verleden).

 

Hoe behandelt HIH persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv.gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden

 

Hoe lang bewaart HIH persoonlijke gegevens?

 

 • Hand in Hand bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen
 • HIH kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde

 

Bewaart HIH mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, dan kan je deze gegevens opvragen (via info@anti-racisme.be) en terugsturen met de wijzigingen
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Hand in Hand over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. 
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

 

Nog vragen of bedenkingen?