Deel op facebook: https://www.facebook.com/PF2103

VOER OP 21-3-2021 MEE ACTIE TEGEN STRUCTUREEL RACISME

21 maart is de Internationale dag tegen racisme en discriminatie. Dit jaar willen we opnieuw op straat komen om actie te voeren voor gelijke rechten.

Met de acties op 21/3/21 (vb. statische acties, sit-ins, ... laten we creatief zijn!) klagen we het structurele racisme aan, het racisme dat in alle hoeken en kieren van onze samenleving zit. In de gezondheidszorg, in het onderwijs, in sociale bescherming, op de arbeids- en de woningmarkt: mensen met een migratieachtergrond en nieuwkomers worden alsmaar meer uitgesloten en gecriminaliseerd. Het structurele racisme legitimeert bovendien het individuele racisme. De meldingen bij UNIA over discriminatie, hate-speech en racistische misdrijven stijgen alarmerend. Extreem-rechts zaait angst en zet mensen tegen elkaar op.

Regeringen over heel Europa en daarbuiten maken hoe langer hoe duidelijker een onderscheid tussen A- en B-burgers, mensen voor wie rechten gelden, en mensen die rechtenloos worden gemaakt, die onder-beschermd zijn en tegen wie hoe langer hoe meer geweld kan worden ingezet. Zo nemen de onderbescherming en het geweld van politie en beveiligingsdiensten tegen mensen op de vlucht ondertussen dramatische proporties aan.

Niet enkel de mensen worden systematisch aangevallen en uitgesloten, ook de organisaties die dit aankaarten, die opkomen voor gelijke rechten en tegen racisme, worden systematisch gestigmatiseerd, aangevallen, verdacht gemaakt en zelfs ontmanteld. De pijlen die gericht zijn op het Minderhedenforum, het CCIB, Bruxelles Panthères, Imazi.Reine, maar ook op vakbonden en andere kritische middenveldorganisaties alsook de beslissing van de Vlaamse regering om uit UNIA te stappen moeten ons allemaal zeer bezorgd maken. De toenemende aanvallen op etnisch-culturele minderheden en organisaties die dit aankaarten zijn een aanval op onze grondrechten en treffen ons uiteindelijk allemaal.

Voer mee actie! Vorig jaar ging de betoging wegens de eerste lockdown in digitale vorm door. Dit jaar willen we weer de publieke ruimte innemen. Dat is belangrijk. Het racisme, de islamofobie en de haatzaaierij nemen alsmaar toe, en op straat onze stem laten horen is broodnodig.

Volg onze FB-pagina (https://www.facebook.com/PF2103) om te zien welke acties er in de verschillende steden en gemeenten doorgaan. We zorgen ervoor dat de acties verlopen volgens de geldende Covid 19-maatregelen, zodat iedereen veilig op straat kan komen. Wie zelf een actie wil organiseren, is welkom om contact op te nemen met Platform 21/3. De handleiding vind je alvast hier.

Grafisch materiaal kan je downloaden:

in jpg: flyer_rectoflyer_versoflyer_format_affiche2021_laagbannerflyer_format_affiche2021stopracismebutton

in pdf: flyer_rectoflyer_verso