De humanitaire crisis aan de grenzen van de EU

Op dit moment voltrekt zich een humanitaire crisis aan de grenzen van de EU. 

Vluchtelingen worden door verschillende partijen als politiek machtsmiddel gebruikt. Het afsluiten van de Europese grenzen (met gevaarlijke oversteken over zee als gevolg) en het terugsturen van mensen naar onder andere Libië en Turkije zijn onverantwoorde acties van de EU. Toch weigert de EU om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Steeds meer berichten bereiken ons over gevallen van buitensporig geweld, foltering en racisme door de grenspolitie, maar waarin Frontex ook een mogelijke rol speelt. Frontex ontkent deze. In plaats van een onderzoek hiernaar te starten en te zoeken naar oplossingen voor een doorstroom naar Europa, stelt de EU het beschermen van de Griekse grens als prioriteit. Deze grenspolitiek van Europa is in strijd met het asielrecht. De EU moet zich houden aan het internationaal humanitair recht. De EU moet ervoor zorgen dat mensen geen politiek of militair doelwit zijn. 

De Conventie van Genève en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens moeten volledig en onvoorwaardelijk nageleefd en gerespecteerd worden, 

Mensenrechten nu!

Kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang nu!

En de boodschap aan iedereen: 'STAY HUMAN'. 

Het is essentieel om menselijk te blijven. We mogen  op geen enkele wijze normaliseren dat mensen in inhumane omstandigheden worden opgesloten in kampen.