Dekoloniseren kan je leren

Nascholing over 'Sporen van kolonisatie'.

Onze samenleving bevat heel wat sporen van kolonisatie. Stereotiepe beelden en racisme sluipen via de leefwereld van de leerlingen in jouw klas binnen. Ontdek ons koloniaal verleden en hoe dit vandaag nog doorwerkt in ongelijkheid, machtsverhoudingen en racisme. Studio Globo stoomt je klaar om aan de slag te gaan met het lessenpakket en zet je aan het denken rond racisme en dekolonisatie.

In deze vorming komen volgende elementen aan bod:

Beeldvorming;
Het koloniaal verleden en het verband met machtsverhoudingen, privileges, vooroordelen en racisme nu;
Het lesmateriaal ‘Sporen van kolonisatie’ en hoe er mee aan de slag te gaan in de klas.

Praktisch:

Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager onderwijs en 1e graad middelbaar onderwijs
Waar: Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent
Duur: 3u
Prijs: gratis (de kosten voor deelname worden door Stad Gent gedragen)
Aantal deelnemers: maximum 25 leerkrachten
Wanneer: woensdag 19 februari 2020, 13u tot 16u
Opmerking: Deze nascholing is het startmoment voor het traject ‘Sporen van kolonisatie' (http://sporenvankolonisatie.studioglobo.be/). Leerkrachten die zelfstandig aan de slag willen gaan met het gratis lespakket of het thema kunnen ook op dit aanbod intekenen.

Inschrijven voor deze nascholing is noodzakelijk, meer info: www.stad.gent/vredeshuis.
Stad Gent maakt werk van een dekoloniseringstraject, meer info: https://www.facebook.com/vredeshuisGent/posts/3102798326401639

Datum:
Wednesday, 19 February, 2020 - 13:00 to 16:00
Locatie:
Waar: Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent